Vítej na cestě sebeobjevování skrze Tantru: starodávné umění, vědu a filozofii, která nás učí jak používat svou mocnou životní sílu sexuální energie k léčení. Tato slastná a meditativní energie nám pomáhá plout životem mnohem snáze, než si vůbec dovedeme představit. 

Když znovu objevíme svou pravou sexualitu a smyslnost, když si uvědomíme svůj potenciál a naučíme se nasměřovat svou sexuální energii, naše životy budou vzkvétat a oplývat láskou, zdravím, štěstím, hojností a uznáním.

Cíl setkání

Individuální setkání nabízí jednotlivcům či párům výjimečnou příležitost naučit se starodávným technikám smyslnosti, Tantry a posvátné sexuality skrze vlastní zkušenost. Setkání jsou většinou propojením konzultací a praktických zkušeností. Někdo preferuje setkání pouze formou konzultací, i to je možné, stále se můžeme zaměřit na mnoho problémů sexuality, vztahů, lásky, komunikace, vzorců chování, sexuálního zneužívání, žárlivosti, překonávání strachu, kariéry, zdraví, dynamiky mezi muži a ženami a hledání smyslu života.

Cílem idividuálního i párového setkání je podporovat vaši celkovou pohodu, abyste dosáhli svého maximálního potenciálu. Proto vás zveme, abyste na setkání přišli nezaujatí. Pokud si slíbíte, že k sobě budete pravdiví a budete ochotni vystoupit ze své komfortní zóny k novým životním zkušenostem, pak získáte mnohem více. Čím intenzívněji si dovolíte prožívat, tím více vás Andrew bude schopen podporovat.

 Průběh setkání

 Na prvním setkání se vždy diskutují a nastavují pravidla a hranice. Budete si důvěrně povídat o vaší sexuální minulosti, vašich předchozích vztazích, vašem zdraví, rodině a dalších životních tématech. Na začátku je podstatné zejména předání důležitých informací a vytvoření terapeutického vztahu. Vzhledem ke krátkodobému pobytu Andrewa v ČR, je možné aby bylo již první setkání zkušenostní.
Každé setkání je jiné, ale nejčastěji sestává ze dvou částí. Obvykle se začíná shrnutím vaší momentální situace – co se právě děje ve vašem sexuálním životě a na jaké téma se chcete zaměřit. Potom se zaměřujete hlouběji na toto téma. To je interaktivní proces, kdy se Andrew ptá na nejrůznější otázky, diskutujete možnosti, přemýšlíte nad situací, atd.
Když je jasnější, kde se nacházíte a s čím se potýkáte, pak Andrew zvolí specifický přístup a potřebné techniky. Často je možné vybrat si z více alternativ. V této části si můžete povídat, použít praktická cvičení či obojí vhodně propojit. Během celého setkání Andrew postupuje vámi přijatelným tempem, ale neustále si uvědomuje potenciál pro výzvy a zve vás k překročení komfortní zóny.

 

Individuální nebo párové setkání?

Jak již bylo řečeno individuální setkání mohou být vedena jako zkušenostní, formou konzultací nebo kombinací obojího. Průběh může být velice jemný až dynamický a může se vyvíjet různými směry dle vašich individuálních potřeb a přání. Ceníme si vašeho rozhodnutí a odvahy vstoupit do tohoto prostoru sebepoznání a transformace. Ať už máte jasnou představu o tom, čím se chcete na setkání zabývat nebo ne, jak rostete a měníte se, vaše hranice budou vždy respektovány.

Párová setkání začínají také konzultací. Oba partneři sdílí témata, kterými by se chtěli na setkání zabývat a jak by chtěli prohloubit svůj vztah. Některé páry preferují setkání pouze formou konzultací, jiné chtějí jít hlouběji a upřednostňují zkušenostní setkání.

Během zkušenostního setkání vám Andrew může například ukázat čast tantrické masáže či jiného smyslného rituálu, který si pak budete moci oba navzájem vyzkoušet. Prohloubíte své spojení s partnerem a naučíte se milovat smyslně a plně. Častým tématem zkušenostního setkání je naučit se naplňovat přání partnera ale zároveň si neupírat ta svá.

Kdy mohu říci ne?

Na každém setkání budete podporováni, abyste řekli ne, když to tak cítíte a tím upevnili svou sílu. Proto je důležité rozpoznat své vlastní hranice. Když se naučíte postupně rozpoznat, co je pro vás v daném momentě správné a jak se cítíte, budete schopni jasně určit své hranice a budete si jistí, že budou respektovány. V tomto jednoduchém cvičení můžeme obnovovat a posilovat svou sílu tím, že jsme schopni říci NE! To nejen že zvyšuje sebevědomí, ale dokáže i léčit zranění z minulosti.

Jaká je role terapeuta?

Andrew poskytuje konzultační setkání pro muže, ženy a páry a zkušenostní setkání pro ženy a páry. Andrew se plně zavazuje, že vám poskytne bezpečný a posvátný prostor, kde se můžete osvobodit, růst a transformovat. V bezpečném a vyživujícím prostředí se budete moci uvolnit a otevřít, odprostit se od toho, co vám již neslouží, starých omezujících přesvědčení, strachů a bloků. Jak se budete plněji otevírat své pravé podstatě, naučíte se jak šířit a usměrňovat tyto nově probuzené energie, aby váš život mohl být více celistvý. Budete se také učit jak aplikovat tyto zkušenosti v každodenním životě a ve vztazích.

Proč nabízí Andrew jako muž setkání ženám?

Když to byli muži, kteří tolik zranili ženy v osobním i kulturním kontextu, proč věřit že muž dokáže tyto zranění zase uzdravit? Pravdou je, že některá zranění způsobená mužem, mohou být uzdravena opět jen mužem. Podstatou vyzrálého muže je být přítomný, cílevědomý a mít jasný záměr. Andrew je při této práci přítomen ve své mužské podstatě. Je nestranným svědkem vytvářejícím bezpečný prostor pro léčení a otevřeně přijímá vše, co se vynořuje.

Každá žena byla zraněna mužem. Tyto zranění nemusí být zdaleka ničím tak dramatickým jako sexuální zneužívání, i když Andrew pracuje i s tímto. Fyzicky či emočně nepřítomný otec může výrazně ovlivnit pohled dívky na muže a vztahy na dost dlouhou dobu. Pak prosté bytí v přítomnosti muže, který vás plně vnímá a přijímá může být skutečně léčivé pro někoho, kdo byl mužstvím zraněn. Být přijata mužem, který nemá žádné postranní úmysly může být také velice léčivé.

Část Andrewovy role je vás podporovat, přijímat bez osobních soudů a být nestranným svědkem. Mohou se objevit nečekané emoce – smutek, hněv, bolest,…; všechny mohou být uvolněny v bezpečí drženého prostoru.

Podstatou mužství je přítomnost – ten hluboký pocit vědomí, síly, bezpečí a důvěry, který přichází z uzemnění a zaměření muže, který je plně ve své mužské energii. Být pozorována a uznána mužskou přítomností dokáže nejen vyléčit zranění, ale probudit božskou ženskost, která dřímá v každé ženě.

Jaká jsou témata setkání?

Téma setkání záleží čistě na vás – můžete otevřít jakékoli téma, na které jste připraveni. Důležitá je otevřenost a upřímnost sama k sobě. Zde jsou příklady témat, se kterými klienti přicházejí:

 • Ženské libido, jak zvýšit svou chuť k sexu
 • Bolest či otupělost během sexu
 • Neschopnost dosáhnout orgasmu či nutnost vynakládat nadměrné usilí pro jeho dosažení
 • Předčasná ejakulace a problémy s erekcí u mužů
 • Prohlubování vědomí ohledně našeho postavení ve vztahu a jak se zbavit starých vzorců chování
 • Jak si být více vědom toku sexuální energie tělem a její navýšení
 • Jak se stát multi-orgasmickým
 • Koučink pro muže a ženy v otázkách seznamování se a vztahů
 • Objevení bodu G a ženské prostaty
 • Rozvíjení svých vyspělých mužských a ženských polarit v sobě samém i ve vztahu
 • Jak rozpoznat svou pravdu v každém okamžiku a nebýt uvězněn v minulosti
 • Objevit co vyvolává ve vztazích reakce strachu a jak vědomě reagovat
 • Hledání smyslu života
 • Problémy ve vztazích
 • Jak žít více v přítomnosti a jasnosti
 • Sexuální problémy
 • Tantrické sexuální léčení
 • Porozumnění dynamice vztahu a komunikaci v něm
 • Proč ve vztazích stále opakujeme stejný vzorec
 • Naprosté porozumnění své sexualitě, například celotělový energetický orgasmus, co vás brzdí

Jaké techniky Andrew používá?

 • Práce s dechem, meditace, vizualizace
 • Techniky uvolnění buněčné paměti
 • Shantam Nityama Nitvana Bodywork – celotělový energetický orgasmus
 • Aktivace, zcitlivění a rekultivace lingamu
 • Psychosexuální somatická práce s tělem pro uvolnění traumat
 • Psychoterapeutické techniky
 • Léčivý rituál posvátného bodu (pro muže i ženy)
 • Jemné energetické odzbrojení
 • Tantrická masáž
 • Zasvěcení ženy (jen pro ženy, které již absolvovaly individuální setkání s Andrewem)
 • Tantrická masáž joni

Cena a přihlášení:

Cena za 2,5-hodinové setkání je 200 EUR/ 5500 CZK za osobu nebo 230 EUR/ 6300 CZK za párové sezení.
Individuální setkání se budou konat v termínu od 17 až 19. listopadu 2017 a dále dle individuální domluvy.

 

Neváhejte si své místo rezervovat včas!

 

Zarezervovat si místo můžete na emailu info@andrewbarnes.cz
Prosím uveďte své telefonní číslo a my se vám ozveme a domluvíme čas a místo setkání.
Konzultace probíhá v anglickém jazyce. Pokud nemluvíte anglicky, je možné dohodnout přítomnost překladatele – náklady na překlad hradí klient.

 

Individuální setkání si dohodněte s Janou: info@andrewbarnes.cz – telefon +420 724 247 001.